อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ อบต.บางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยครับ
 
 
 
 
โครงการเด็กไทยไร้พุง  
 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ได้ดำเนินโครงการเด็กไทยไร้พุง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี เป็นการจัดฝึกอบรมครูและนักเรียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนทั้ง 14 โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงและลดปัญหาเด็กอ้วน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2554 เวลา 14.56 น. โดย คุณ ศิริพร เพชรทอง

ผู้เข้าชม 3442 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย