อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ อบต.บางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยครับ
 
 
 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2550 เวลา 09.50 น. โดย ป. เกียร์

ผู้เข้าชม 770 ท่าน