อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ อบต.บางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยครับ
 
 
 
นโยบายนายก ...
 
นโยบายนายกอบต. สมชาย ธีระไตรรักษ์  
 

เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม 2551 นายก อบต.บางตาหงาย นายสมชาย ธีระไตรรักษ์ ได้ถลงนโยบายต่อสภา อบต. เมื่อเข้าทำหน้าที่ พร้อมแต่งตั้ง รองนายก อบต. 2 คน คือ นายสุเทพ  เฮงทับทิม และ นายสมคิด  สุรินทร และ เลขานุการนายก อบต. คือ นายฉลอง  แก้วกุณโฑ จึงประชาสัมพันธ์ นโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2551 เวลา 13.06 น. โดย ป. เกียร์

ผู้เข้าชม 2189 ท่าน