หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางตาหงาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางตาหงาย
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
www.bangtangai.go.th
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางตาหงาย
วัดวิวิตตาราม
วัดมงคลสถิตย์
ศาสนาสถานรวมจิตใจของประชาชน
บางตาหงาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางตาหงาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บางตาหงาย
1
2
3
4
5
 
 
 
  การทำงานของอบต.บางตาหงายโดยรวม เป็นอย่างไร
  ดี
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
  ไม่มีความเห็น
อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยค่ะ
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงถนนลูกรัง เริ่มจากแยกถนน คสล. หน้าบ้านนายสมชาย [ 24 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงข้ามซอย 27 ต่อจากข [ 24 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเบี้ยว ถึง [ 24 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางสาวพรสุรีย์ [ 24 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบึงราษฎร [ 24 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างคลองยายหยวก 1 (บร [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเนินโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้ [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายงิ้ว [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าเมรุใหม่วัดมงคล [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย ****ประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายนของทุกปี... 🚽🌎 วัน [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
***ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ดังนี้ 1. อันตรายจากการคลอดก [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบึงบางตาหงายใ [ 16 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะกุกหิน ถึงสุดเขต [ 16 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 10 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย ***ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอันตรายในชุมชน/หมู่บ้าน [ 3 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 48 
 
 
 
อบต.นครสวรรค์ตก ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นครสวรรค์ตก แจ้งช่องทางการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแลัศิลปกรรม [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นครสวรรค์ตก การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๖ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองตางู ประกาศ อบต.หนองตางู เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารสุนัขเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพ ขอประชุาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพ ขอประชาสัมพันธ์เอกสารข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพ ขอประชาสัมพันธ์เอกสารข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพ ขอประชาสัมพันธ์เอกสารข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สร้อยทอง กิจกรรม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญทางพ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ การเปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ การประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับพีชกระท่อม [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตั [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
 
ยาดมสมุนไพร ชื่นใจ
พิมเสนน้ำ ชื่นใจ
 
วัดวิวิตตาราม
วัดมงคลสถิตย์
 
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
 


จ้างโครงการลงถนนลูกรัง เริ่มจากแยกถนน คสล. หน้าบ้า [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงข้ามซอย [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางส [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเนินโพธิ์ ห [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าเมรุ [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายงิ้วลาย หมู่ [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างคลองยา [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอ [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างตกแต่ง และจัดสถานที่โครงการส่งเสริมประเพณีวันล [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเครื่องเสียงและไฟฟ้าประดับ โครงการส่งเสริมประเ [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อหนังสือ โครงการส่งเสริม รักการอ่าน ตำบลบางตาหง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะกุกหิ [ 16 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบึง [ 16 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0039 [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพ [ 2 พ.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง [ 2 พ.ย. 2566 ]ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลไม่น้อยกว่ [ 2 พ.ย. 2566 ]

 
นว0023.5/1815 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 พ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1694 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 จากระบบ New GFMIS Thai  [ 12 ต.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/1662 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 5 ต.ค. 2566 ]  
นว0023/.51543 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว15852 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
0023.5/1238 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
นว 0023.2/ว.14599 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/214601 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/ว13126 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหารบีิหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว13128 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1003 การส่งเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 มิ.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/598 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว8376 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/402 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5082 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 1 มี.ค. 2566 ]  
 
 
 
 
 
 
 
ขอสอบถามข้อมูลการเสียภาษีที่ดิน (10 มี.ค. 2566)    อ่าน 148  ตอบ 1  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน (3 ก.พ. 2566)    อ่าน 1724  ตอบ 0  
รบกวนสอบถามท่าน ป.เกียร์ ครับ เรื่องการโอนย้าย (24 ม.ค. 2566)    อ่าน 20309  ตอบ 19  
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @482aflih
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มิ.ย. 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 056-350-453 โทรสาร : 056-350-453
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย
จำนวนผู้เข้าชม 20,568,145 เริ่มนับ 25 มิ.ย. 2550 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10