หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสำหรับพนักงานส่วนตำบลบรรจุใหม่ [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)