หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2562 [ 27 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมประชาคมตำบลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)