หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ อบต.บางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยครับ
 
 
ชาวบ้านในตำบลบางตาหงาย มีวิถีในการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติ มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตำบล และมีการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 
 
วัด จำนวน 3 แห่ง
ฌาปนสถาน จำนวน 3 แห่ง
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
 
มีสถานศึกษาในเขตตำบล      จำนวน     4    แห่ง    ดังนี้
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
 
 
ป้อมตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 มิ.ย. 2550

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player