หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางตาหงาย
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
www.bangtangai.go.th
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
บางตาหงาย
วัดวิวิตตาราม
วัดมงคลสถิตย์
ศาสนาสถานรวมจิตใจของประชาชน
บางตาหงาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางตาหงาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บางตาหงาย
1
2
3
4
5
 
 
อบต.บางตาหงาย มีแฟนเพจทาง facebook ชือ อบต.บางตาหงาย เข้าไปเยี่ยมชมและ กด like กันได้เลยครับ
 
 
ชาวบ้านในตำบลบางตาหงาย มีวิถีในการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติ มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตำบล และมีการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 
 
วัด จำนวน 3 แห่ง
ฌาปนสถาน จำนวน 3 แห่ง
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
 
มีสถานศึกษาในเขตตำบล      จำนวน     4    แห่ง    ดังนี้
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย