คุณคิดอย่างไรกับเว็ปไซต์ อบต.บางตหงาย
ดีมาก ( 38 )
55.07%
ดี ( 24 )
34.78%
ปานกลาง ( 3 )
4.35%
ไม่ดี ( 4 )
5.80%